Reklamy

 

 

                

 

 

Najnowsze artykuły

Myślisz o dofinansowaniu na inwestycję ekologiczną? Pobierz wniosek już teraz!

Rruszyło z dofinansowaniem do wymiany systemów ogrzewania na 2018 rok. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel kwotę 150 tys. zł. Można już pobierać wnioski. Szczegóły poniżej oraz w załączniku (również o wymianie kanalizacji i usuwaniu azbestu).

 

Myślisz o dofinansowaniu na inwestycję ekologiczną? Pobierz wniosek już teraz!

 

Prezydent Miasta Elbląg informuje, że można już pobierać wnioski o dotacje na inwestycje służące: ochronie powietrza (dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania), ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowania podłączenia do sieci kanalizacyjnej) oraz mające na celu usunięcie szkodliwego azbestu, które realizowane będą w 2018 roku.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
* Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. nr 101);

* Referacie Ochrony Środowiska – Budynek "B" (pok. 242-244) 

oraz internetowo:
•    Wniosek o dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania
•    Wniosek o dofinansowanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej
•    Wniosek o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania azbestu.

Wypełnione i kompletne wnioski można składać od 2 stycznia 2018 r. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 31 października 2018 roku.

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji.

1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Elbląg, dostępnym na stronie internetowejhttp://www.elblag.eu – w zakładce - MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

•    Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza
•    Regulamin dotacji dla inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi
•    Regulamin dotacji do usunięcie szkodliwego azbestu

2. Pobierz wniosek o dotację: internetowo lub w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
*Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. nr 101);                                                                   
*Referacie Ochrony Środowiska – Budynek "B" (pok. 242-244).

3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, Budynek główny "A" (pok. nr 101). Pamiętaj! – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM.

4. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. Pamiętaj!: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”!!!

5. Po odebraniu podpisanej umowy dotacji - przystęp do realizacji inwestycji! Pamiętaj! Po zakończeniu robót wymagaj od wykonawcy/przedsiębiorcy faktury (rachunku)!

6. Po zakończeniu inwestycji złóż poprawne i kompletne sprawozdanie z realizacji zadania wraz 
z oryginałami faktur/rachunków wystawionych w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin realizacji zadania oraz załącz stosowny protokół odbioru inwestycji 
np. w przypadku wymiany systemu ogrzewania – protokół odbioru instalacji.

7. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej wykonanie inwestycji, po której nastąpi przekazanie środków finansowych na wskazany nr konta lub będzie możliwość odbioru ich w kasie Urzędu.

Przystąp i TY do ekologicznej ofensywy!!


Ponadto Prezydent Miasta Elbląg informuje o możliwości wsparcia inwestycji prośrodowiskowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Jeżeli potrzebujesz: 
• oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, suszarni na osady ściekowe, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, rekultywacji jeziora, planu ochrony wód itp., 
• usunąć odpady niebezpieczne, w tym zawierające azbest, chcesz zrealizować projekt zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, wykorzystać odpady do celów energetycznych, zrekultywować teren,
• poprawić efektywność energetyczną swojego budynku poprzez: montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, wymianę pieca grzewczego, czy też montaż instalacji wykorzystującej  odnawialne źródła energii.

WFOŚiGW oferuje: 
• pożyczkę na dogodnych warunkach, bez ukrytych kosztów,
• preferencyjne i stałe oprocentowanie do 2 % w skali roku,
• pomoc merytoryczną specjalistów,
• ewentualną możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://wfosigw.olsztyn.pl/2017/12/28/pozyczka-z-funduszu-czyli-szybko-tanio-i-skutecznie/

Wszystkie informacje dotyczące możliwości sfinansowania Twojej inwestycji otrzymasz w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Punkt informacyjny, ul. św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn 
tel. 89 522 02 27
www.wfosigw.olsztyn.pl     
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  UMUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem