Reklamy

 

 

                

 

 

Aktualności

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu

Technologia wykonania odnowy nawierzchni oraz przyjęte mieszanki mineralno - asfaltowe dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni, ich szczegółowe parametry techniczne oraz wymagania zostały zaprojektowane w oparciu o opracowanie pn. Diagnostyka stanu technicznego dróg publicznych w Elblągu” wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Opis zakładanej technologii weekendowych wymian nawierzchni ulic zgodnie z którą musi być wykonana odnowa nawierzchni odcinków dróg:

 

1. Przed rozpoczęciem robót - odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kołowego i poza godzinami szczytowego natężenia ruchu – szczytu porannego i popołudniowego tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstępnego profilu (spadków podłużnych i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbędną regulację wysokościową krawężników i regulację studzienek, wpustów, zasuw itp. infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wiążącej.

 

2. W piątek od godzin wieczornych zamykany jest dla ruchu kołowego odnawiany odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych i wykonywane jest:

    -   oczyszczenie i skropienie emulsją, wyrównanie ubytków i ułożenie siatki przeciwspękaniowej.

 

3. W sobotę od godzin porannych wykonywane jest:

   - układanie warstwy wiążącej/wyrównawczej,

   - skropienie emulsją asfaltową,

   - regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy ścieralnej.

 

4. W niedzielę od godzin porannych wykonywane jest:

   - układanie warstwy ścieralnej (za zgodą Zamawiającego może być wykonane w kolejny weekend)

   - niezbędne przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, miejsc postojowych.

 

5. W poniedziałek rano musi nastąpić otwarcie odcinka jezdni do ruchu.

 

6. Po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni Wykonawca wykona prace w zakresie:

 - przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów,

 - odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego,

 - roboty wykończeniowe i porządkowe.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
OdświeżUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem